National Center for Neurology and Phychiatry Department of Molecular Therapy, National Institute of Neuroscience

People

Members

DIRECTOR (Department head)
Shin'ichi TAKEDA, MD, PhD
SECTION CHIEF (Group leaders)
Michihiro IMAMURA, PhD (Drug Therapy Group)
Yuko SUZUKI, MD, PhD (Cell Therapy Group (iPSC))
Yoshitsugu AOKI, MD, PhD (Genetic Therapy Group (Exon Skipping))
Research fellow
Mutsuki KURAOKA, DVM, PhD
Shouta MIYATAKE, PhD
Hotake TAKIZAWA, MD
Eiko TAKEMURA, PhD
Yuko HARA, PhD
Researcher/Research student
Koichi KIMURA, MD, PhD
Naoko YUGETA, DVM, PhD
Hiromi KINOH, PhD
Yuko KASAHARA, PhD
Nozomi HAYASHIJI, PhD
Hironori OKADA, PhD
Motoyasu HOSOKAWA, PhD
Sadanori MIYOSHI
Sumimasa ARIMURA, PhD
Takahiro EGUCHI
Hiroyuki SHIBASAKI
Manabu TAYAMA
Naomi TERAMOTO
Taisuke OHNO
Research assistant
Yoshitaka MIZOBE , MD
Miyako SETO
Eiko YUNO
Ryoko NAKAGAWA
Tomoko MORI
Kumi HOSHINO
Yoko EBISAWA
Motoko SHIMIZU
Mami FUJIMOTO
JAC animal facility staff
Hideki KITA
Takayoshi HIKAGE
Namiko OGAWA
Aya KURIYAMA
Akane HANAOKA
Visiting scientist
Toshifumi YOKOTA, PhD
TakayosAkinori NAKAMURA, MD, PhD
Takashi SAITO, MD, PhD
Katsuhisa OGATA, MD, PhD 
Tomoki KOSHO, MD, PhD
Takashi OKADA, MD, PhD
Yoshiharu SUZUKI , PhD
Akiko ISHII, MD, PhD
Shuhei KAMEYA, MD, PhD
Soichiro FUKADA, PhD
Yusuke ECHIGOYA, DVM, PhD
Masanori KOBAYASHI, DVM, PhD
Tetsuya NAGATA, MD, PhD
Jun TANIHATA, PhD
Visiting research fellow
Naoki WATANABE
Ayumi ITO
Yuichiro TONE
Takao KAWANO
Adjunct scientist
En KIMURA, MD, PhD
Madoka MORI, MD, PhD

page
top