Members

スタッフ集合写真

LEFT photo
 (left to right) Shingo Kitamura, Kazuo Mishima and Yuuki Motomura

RIGHT photo
 (left to right) seated: Yoshiya Moriguchi, Kazuo Mishima, Akiko Hida, Shingo Kitamura, (kneeling) Yuuki Motomura and Makoto Kashima, (standing) Minako Oshima, Kentaro Oba, Yuri Terasawa, Mie Katoh, Kyoko Nakazaki, Yukiko Matsumoto, Keiko Hiyama, (circled) Naoko Ayabe and Jakub Spaeti, (absent) Ruri Katsunima

 

Director of Department

 • Kazuo MISHIMA, MD, PhD.

Section Chief of Psychophysiological Function

 • Akiko HIDA, PhD.

Section Chief of Clinical Pathophysiology

 • Shingo KITAMURA, PhD.

Research Associate

 • Kyoko NAKAZAKI, PhD.
 • Ruri KATSUNUMA, MRes.
 • Naoko AYABE, MA.
 • Yuki MOTOMURA, PhD.
 • Yusuke KANAYAMA, PhD.

 

Adjunct Scientist

 • Yuichi KAMEI, MD, PhD.

 

Researcher

 • Yuichiro ABE, MD, PhD.
 • Tatsuhiko KAJI, MD, PhD.
 • Hiroaki KUSANAGI, MD, PhD.

Research Student

 • Minori ISHII (Tokyo University of Technology)
 • Yoshitaka IWADARE (Kohnodai Hospital, National Center for Global Health and Medicine)
 • Shun NAKAJIMA (Tokyo Medical University)
 • Yuri TERASAWA (Keio University)
 • Yasuko KATAYOSE
 • Kentaro NOZAKI (Counceling Room Higashimatsuyama)
 • Sayaka ARITAKE (Waseda University)
 • Mai YAMAMOTO (Tokyo Women's Medical University)
 • Hiroki HIGUCHI (University of Tsukuba)
 • Hiroki MURAKAMI (Nagoya University)
 • Kentaro OBA (Tohoku University)
 • Issaku KAWASHIMA (Waseda University)
 • Eriko TSUKADA (Tsukuba University)

 

Senior Guest Researcher

 • Masaaki IKEDA (Saitama Medical University)
 • Jyun ISHIGOUOKA (Tokyo Women's Medical University)
 • Yuichi INOUE (Tokyo Medical University, Yoyogi Sleep Disorder Center)
 • Mie IWAKOSHI (Kobe Tokiwa University)
 • Hiroki UEDA (University of Tokyo)
 • Makoto UCHIYAMA (Nihon University)
 • Takashi EBISAWA (Tokyo Metropolitan Police Hospital)
 • Masako OKAWA (Yoyogi Sleep Disorder Center, Japan Foundation for Neuroscience and Mental Health)
 • Yoshitaka KANEITA (Oita University)
 • Hiroaki KUMANO (Waseda University)
 • Kazushi TAKAHASHI (Tokyo Women's Medical University)
 • Hajime TEI (Kanazawa University)
 • Shigekazu HIGUCHI (Kyushu University)
 • Makoto HONDA (Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science)
 • Wataru YAMADERA (The Jikei University)
 • Yoshiya MORIGUCHI (Gunma University)
 • Takashi ABE (JAXA)
 • Michio FUKUMIZU (Tokyo Metropolitan Fucyu Medical Center)

Research Assistant

 • Mie KATOH
 • Junko MINAMI
 • Nozomi TAKANO
 • Hiroko TAKEDA

 

Secretary

 • Minako OSHIMA
 • Yukiko MATSUMOTO