MENU

Staff

*↓When you send an e-mail, please add @ncnp.go.jp

Director

Kazuhiko Seki seki

Section Chief

Shinji Kubota kubota
Tomomichi Oya toya

Lab Manager

Masashi Koizumi mkoizumi

Postdoctoral Fellows

Amit Yaron amit
Roland Philipp roland
Akito Kosugi kosugi
Terumi Nakatani nakatani

Research Technicians

Moeko Kudo kudoh
Kumiko Oida oida
Yasuko Nakamura ynakamura
Akiyo Kawanobe kawanobe

Visiting Scientists

Tatsuya Umeda (Kyoto University)
Hiroaki Gomi (NTT Communication Science Labs)
Sho Ito (NTT Communication Science Labs)
Masahiko Takada (Primary Research Institute Kyoto University)
Kenichi Inoue (Primary Research Institute Kyoto University)
Tomohiko Takei (Kyoto University)
Ikuo Tomioka (Shinshu University)
Saeka Tomatsu (National Institute for Physiological Sciences)
Shoji Konda (Osaka University)
Masaya Hirashima (Center for Information and Neural Networks)
Yuki Hara (Tsukuba University)
Wataru Araki (Medical Corporation)

Research students

Daisuke Takahara
Hironobu Matsuzaki
Naoki Uchida

Administrative staffs

Kyoko Mimura k-mimura
Nobuko Ohtani ohtani
Emi Miyamoto emiyamoto
Kayo Yoshida yoshidak

Former members

Chika Sasaki
Tatsuya Umeda
Naotake Nogami
Yosuke Saga
Saeka Tomatsu
Kensuke Owari
Joachim Confais
Sidikejiang Wupuer
Hiroshi Yamada
Hidetoshi Ishibashi
Tomohiko Takei
Hideyuki Motohashi
Osamu Takayama
Kim Jihee
Hiroaki Yaguchi
Kiyoshi Nakahara
Taro Ogura
Yoshito Masamizu
Akihiro Izumi
Junko Tanno
Erika Kikuchi
Naoko Fujita
HOME
日本語