Staff

DIrector
Noritaka ICHINOHE
  
Section Chief
Wataru SUZUKI
Jun NOGUCHI
Research Fellow / Scientist
Satoshi WATANABE
Keiko NAKAGAKI
Madoka NAKAMURA
Technical Staff
Kazuhisa SAKAI
Akiko TSUCHIYA
Risa ISODA
Secretary
Hidiri ASAI
Visiting Scientist
Kazuhiko YAMAGUCHI
Tohru KUROTANI
Nobuyuki KAWAI (Nagoya University)
Akiko NAKAGAMI  (Japan Women's University)
Toshiki TANI   (RIKEN)
Hiroshi ABE   (RIKEN)
Misako KOMATSU (RIKEN)
Takayasu HIGO  (Kyoto University)
Naohisa MIYAKAWA (National Institute of Radiological Sciences and Technology )
Tetsuya SASAKI (Tsukuba University)
Tomomi SANAGI (Tohoku University)
Research Student
Miyuki YASUE
Atsuro DAIDA
Akira MISHIMA
Tomoko SATO